María Corte

María Corte (Barcelona, 1983) va estudiar il·lustració a l’Escola Massana de Barcelona i, en acabar els seus estudis, va ser guardonada amb el premi INJUVE, atorgat pel Govern espanyol. La seua obra busca trencar l’espai a través de l’ús creatiu de formes geomètriques, trencant les convencions clàssiques a l’hora de representar el cos humà. Destaca també la seva sensibilitat cromàtica, caracteritzada per l’aplicació de textures singulars. Ha treballat per a mitjans com The New York Times, The Wall Street Journal, Corriere della Sera, Il Sole o La Vanguardia i revistes com la BBC Music Magazine, Psychologies o Orsay.