Oriol Tuca Vancells

Apassionat pel dibuix sense saber-me’n, gaudeixo del plaer de dibuixar des de ben petit, ingenu d’on em portarà cada traç. Als 14 anys inicio amb un primer dibuix una sèrie de llibretes que duc a terme encara avui, amb les quals creo imatges que m’ajuden a saber qui sóc. Les anomeno pròpiament “Quadern d’estil” i recullen el més profund i essencial de mi.
Fill legítim de Barcelona i de Girona, ambdós per igual, mantinc vincles del món artístic tan en una ciutat com en l’altre. A Barcelona estant he cursat els estudis de CFGS Il·lustració a l’Escola d’Arts i Oficis Llotja. També he fet una capbussada anys abans a l’entorn artístic cursant els primers anys de Graduat en Arts i Disseny de l’Escola Massana -estudis, per altra banda, no acabats-.
Alhora que em dedico professionalment al món de la il·lustració m’interesso per les disciplines del gravat, de la pintura i del muralisme sempre des d’una òptica de dibuixant. Essent que d’ençà d’un temps em descobreixo artista amb una formació en Il·lustració; o el que és el mateix, Il·lustrador amb pretensions d’artista.  
Formo part d’un col·lectiu artístic entorn el gravat i altres tècniques d’estampació al voltant del taller Artcontraprova que duu la mestra gravadora Clara Oliva Fàbregas al barri del Clot, a Barcelona.
Igualment, practico la disciplina de la pintura (preferiblement al oli) amb el mestre pintor Josep Maria Cabané al seu taller, igualment a Barcelona.
Així mateix, periòdicament, faig incursions en pro de l’spray, l’Art Urbà, i el Muralisme per a comerços, particulars o d’investigació personal.

 

Si bé, finalment, tot neix en el dibuix. Que és sempre el més accessible, el més fresc, sincer, immediat i humil. I la disciplina que més m’estimo.