“El noranta per cent de les feines em semblen pitjor que la meva”. Entrevista a Pol Dunyó a La Directa!

Bart Grugeon entrevista Pol Dunyó, autor d’ESTRIPAR LA TERRA, a la contraportada de La Directa.

S’hi diu, entre d’altres coses:

“-La vida de pagès no és precària i sacrificada?

-El noranta per cent de les feines em semblen pitjor que la meva. Hi ha períodes que treballo molt, i d’altres que molt menys. A la primavera i a l’estiu hi ha una explosió de feina. A l’estiu hi ha més llum, l’herba creix més, les plantes creixen més, tot s’asseca més de pressa, has de regar més, has de recollir més. Segons la temporada, tinc jornades de dotze o tretze hores, però d’altres de tres o quatre hores”.