«Els artistes no som més que intents de treballadors assalariats»: entrevista a Daniel Gasol al Diari de Tarragona

Glòria Aznar entrevista a Daniel Gasol, autor d‘Art (in)útil al Diari de Tarragona.

Entre altres coses s’hi diu:

“- Quina és la responsabilitat dels mitjans en la burocratització de l’art?
Els mitjans de comunicació haurien de posar sobre la taula informació que a vegades no ens arriba, però el sistema capitalista el que ha fet és que els medis de comunicació hagin de generar benefici econòmic. I com es fa? Entre d’altres, espectacularitzant les notícies per tal de trobar audiència. I això inclús també ho fan els museus. Hi ha un paral·lelisme molt fort entre com funciona un medi de comunicació i com funciona una institució cultural o un museu, com més audiència, millor, com més beneficis econòmics, millor. Aleshores, el fet de valorar que la quantitat d’audiència determina la qualitat d’allò que estem veient o consumint és un error. I això es veu molt bé en les fires d’art, concretament a Espanya, durant Arco. Si mires les notícies sempre acaba sortint quina és la peça més absurda i que més diners costa com si fos una bogeria i no es fa la tasca d’explicar-ho bé, imagino que per falta de temps o altres qüestions.”