Flanagan, “orfebre virtuós de la paraula”

Coneixem per què Richard Flanagan és “un dels grans narradors del segle XXI” de la mà de Xavier Aliaga amb la ressenya que ha escrit de Desig. Us en deixem un tast:

La prosa de Flanagan, un autor que (…) concep l’escriptura com una lluita amb el llenguatge i una tensió que cal resoldre en benefici de l’estil, del segell propi, és un festival. En fons i forma. Tan sols llegint les primeres planes de Desig, la posada en escena del primer capítol (…), t’adones del tipus de matèria valuosa que adorna la literatura de Flanagan. La capacitat brutal per anar deixant fragments colpidors pertot arreu.