Gerbrand Bakker. Deu oques blanques

Si [el lector] no hi col·labora, si roman a l’exterior, si no s’hi implica amb el cor i l’ànima […], es quedarà a l’escapça: no assaborirà com cal el llibre i li farà la impressió que no tenia res de l’altre món a oferir-li”.