‘Hivern’, a ‘Llegir.cat’

Manel Haro signa una ressenya d’Hivern, el segon llibre del quartet estacional d’Ali Smith. Diu Haro, entre d’altres:

“Aquest és un dels grans temes d’Hivern (…) les notícies falses que ens envolten”.

I també:

“Cada novel·la de la tetralogia es pot llegir de manera independent, així que els nexes entre Hivern Tardor no són argumentals sinó que les dues històries compateixen un mateix món, una mateixa mirada -la d’Ali Smith-, i una mateixa sensació que alguna cosa s’està ensorrant al nostre voltant”.