Insubmissió en tensió

Ressenya de Cultura en tensió al Cultura/s de La Vanguardia!

Un compendi d’assajos revestits de dissidència cap a la cultura oficial que ofega les iniciatives individuals i col∙lectives. Assajos de denúncia d’un model cultural basat a protegir les grans institucions i a assimilar tota possible dissidència per a les seves finalitats de poder. Un model que perpetua una cultura institucional allunyada dels sismes que provoca tota veritable manifestació artística.