‘Refugiats climàtics’, al diari ‘Públic’

Sota el títol “Els refugiats climàtics són víctimes de la inacció política”, el diari Públic va treure dissabte, 16 de gener, una peça, firmada per Paula Ericsson, que recull l’entrevista que aquesta periodista va fer a l’autor de ‘Refugiats climàtics’, Miguel Pajares. S’hi diu, entre d’altres coses:

“‘L’autor subratlla que la lluita de l’emergència climàtica no prosperarà si les polítiques públiques no es reforcen davant del mercat i les grans corporacions. Des de mitjans del 2019, Pajares ha observat dos fenòmens: cada vegada hi ha més governs manifestant-se per tenir millors polítiques climàtiques, però també les multinacionals han declarat els seus compromisos climàtics. “Inclús les petrolieres, després d’haver-se gastat ingents quantitats de diners en negar el canvi climàtic”, comenta irònic.

I també:

” “El que estan intentant és que els governs no els hi imposin les polítiques climàtiques. No ens hem de fiar de les grans corporacions”, alerta”