Vint veus per les humanitats en acció

Vint textos que, lluny de convertir-se en illes de saber tancades, s’interrelacionen i dialoguen per donar sentit d’unitat al llibre. Una vintena de veus vingudes de branques del coneixement ben distintes que ens fan repensar l’emancipació, l’atenció, la curiositat, les mirades, la mediació, l’amor, l’obstinació, l’atzar, el valor, la negació, la generositat, la memòria, la tradició, els laboratoris, el sentit, l’alter-i-tat(s) i el retorn. Un llibre que convida a pensar, però que, des de les humanitats, obliga a actuar.