Nota Legal

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades identificatives de Raig Verd Editorial:

Titularitat del domini raigverdeditorial.cat: Rayo verde editorial, SL
Domicili social: Gran via de les Corts Catalanes 514 1o 7a Barcelona, ​​08015
Número d’identificació fiscal: B65498818

USUARIS: L’accés i / o ús del web o webs de Rayo verde editorial, S.L. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment. Raig verd editorial es reserva el dret de modificar les presents condicions generals d’ús en qualsevol moment, per la qual cosa l’usuari haurà de consultar periòdicament les mateixes a fi de conéixer les possibles modificacions.

ÚS DEL PORTAL: La responsabilitat de l’ús diligent de la publicació correspon a l’usuari, qui haurà fer ús dels continguts i serveis existents en el mateix amb subjecció a les presents condicions generals, les condicions particulars que siguin aplicables, la Llei, la moral i l’ordre públic, obligant-se a no utilitzar el lloc web amb fins il · lícits o fraudulents. L’usuari serà responsable davant Rayo verde editorial S.L. i terceres persones dels danys i perjudicis de tota mena que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment del deure de diligència en l’ús d’aquest lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES: En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal, Rayo verde editorial, S.L. no pot obtenir per si mateixa, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, cap informació sobre el titular de la connexió a Internet a què correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers. El mateix tractament rebran, i estaran subjectes al que s’ha dit, les dades personals facilitades voluntàriament a través de raigverdeditoria.cat (tots els que inclogui per butlletí, compra, registre o altres apartats). L’usuari té dret d’accedir a les seves dades, modificara-les i cancel·lar-les en qualsevol moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Rayo verde editorial, S.L. és propietària de tots els continguts que hi hagi a la web, tots ells sota llicència Creative Commons, Reconeixement-No comercial-Compartir igual a menys que s’indiqui el contrari, com en continguts derivats d’altres mitjans o pàgines web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Raig verd editorial no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS: Raig verd editorial es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Site. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Raig verd editorial expressa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Raig verd editorial podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Raig verd editorial i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.