bell hooks

(Kentucky, 1952-2021) va ser una intel·lectual, feminista, crítica cultural, activista i escriptora afroamericana reconeguda a tot el món. També va ser professora d’Estudis Apalatxes a la Universitat de Berea a Kentucky, on el 2014 es va fundar l’Institut bell hooks. La seva obra se centra en explorar el racisme, el gènere, la classe i el capitalisme, per tal d’identificar la interseccionalitat existent entre aquests aspectes i com es generen i perpetuen els sistemes d’opressió.

Entre els seus nombrosos llibres publicats, destaquen el clàssic del feminisme Ain’t I a Woman, el diàleg amb Cornel West Breaking Bread, les memòries Bone Black o els llibres All About Love, Rock My Soul, Teaching to Transgress, Feminism Is for Everybody i La voluntat de canviar.