COLÒNIA DMZ, al blog de la llibreria Mitja Mosca

La llibreria Mitja Mosca ressenya al seu blog COLÒNIA DMZ, de Don Mee Choi. Hi diu, entre d’altres coses:

Colònia DMZ és un llibre difícil de classificar en la mesura que és com un collage d’estils, veus i gèneres. És un testimoni personal i també col·lectiu de l’ocupació militar nord-americana i el militarisme a Corea. Però per sobre de tot és un exercici de traducció del coreà a l’anglès, però també de la vivència directa al testimoniatge, de les arts visuals a poesia, de la història personal a la nacional. Choi defensa la traducció com un “mode antineocolonial”.