La Gran Caiguda: Viatge, cerca, valors, cultura

“…Però l’autor de La gran caiguda arrossega el protagonista fins a l’últim estimbat: li qüestiona la seva pròpia identitat. Aquí hem de pensar en Rimbaud: “Je est un autre”. La major part de les explicacions entre parèntesis ens remeten a una veu de qui no sabem si podem confiar. Des de Henry James, la literatura ens ha proporcionat narradors poc confiables. En aquest cas, no podem confiar ni en el narrador ni en el seu protagonista.També d’ell es podia dir: X és l’altre.”