Núvol ressenya COM DESTRUIR L’ESCRIPTURA DE LES DONES

Núvol, el digital de cultura, ressenya COM DESTRUIR L’ESCRIPTURA DE LES DONES, de Joanna Russ. Diu, entre d’altres coses:

“Russ, precisament, ressalta i expandeix la multiplicitat de formes, tons, poètiques, preferències i preocupacions que travessen l’escriptura de les dones sense tendir a l’homogeneïtzació essencialista, trenant una genealogia diversa. El que l’interessa és descobrir i sabotejar els mecanismes pels quals històricament s’ha privat, dissuadit i destruït la seva escriptura. Ja sigui per les condicions materials de la seva existència (com l’educació o la situació familiar, primer com a filles, després com esposes i mares) com per la recepció de les seves obres.”