Daniel Gasol

(Valls, 1983). Artista i doctor per la Universitat de Barcelona, qüestiona discursos dominants construïts per poders fàctics sobre identitat, treball, classe o consum que converteixen formes de ficció i/o realitat. Inicia la seva trajectòria combinant investigació i producció artística, explorant els mecanismes que constitueixen narratives hegemòniques. Des del 2018, és docent a la Universitat Oberta de Catalunya i desenvolupa el disseny i contingut de projectes des del programa Interseccions Arts Visuals de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat i és coordinador de Suport a la Creació de l’Escola d’Arts Visuals del Prat.