Ngũgĩ wa Thiong’o

Va néixer a Kenya el 1938, en el si d’una família de pagesos. Durant la infància i l’adolescència, va viure sota el domini colonial britànic fins la revolta de la guerrilla Mau Mau (1952-1962), que va portar a la independència del país.

A partir del seu ingrés en la comunitat universitària, wa Thiong’o inicia una sèrie de reflexions sobre la concepció acadèmica de les cultures i literatures d’Àfrica; aquests plantejaments són a la base de moltes teories postcolonials, que amb el temps van contribuir a realçar la personalitat cultural pròpia dels territoris africans després del colonialisme europeu.

Per una altra banda, des del 1962 wa Thiong’o es va donar a conèixer com a escriptor polifacètic i activista social; les seves obres van anar centrant cada vegada més l’atenció en els problemes polítics, culturals i socials de Kenya, raó per la qual va patir persecució política dins i fora del país (va estar exiliat des del 1982 fins al 2002). A més, a partir del 1981 prioritza el kikuiu, la seva llengua materna, enfront de l’anglès com a llengua de creació literària.

Actualment wa Thiong’o és professor d’Anglès i de Literatura Comparada a la Universitat de Califòrnia a Irvine. Té deu títols de doctorat (un dels quals honoris causa) atorgats per universitats de tot el món, a més d’altres reconeixements acadèmics i honorífics. Continua escrivint i participant activament en les esferes culturals i acadèmiques del món; tota la seua obra continua generant debat i activitat intel·lectual, i ha estat traduïda a més de trenta llengües.